Voor de praktijk

Nederlands

71 (1) 74-80

Titel: 
Geslachtsdeterminatie van de foetus bij koeien met behulp van het ovarec/trac toestel
Auteur(s): 
G. HOFLACK, J. DEWULF, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 74-80
Voor de praktijk

71 (4) 282-285

Titel: 
Aviaire bloedparasieten: een fotografische gids
Auteur(s): 
P. TAVERNIER
pp 282-285
Voor de praktijk

72 (2) 144-149

Titel: 
Macrolide en lincosamide antibiotica: activiteit, resistentie en actueel diergeneeskundig gebruik
Auteur(s): 
A. MARTEL, L. DEVRIESE, V. MEULENAERE, A. DECOSTERE, F. HAESEBROUCK
pp 144-149
Voor de praktijk

72 (5) 373- 379

Titel: 
Infrared thermometry is not suitable for the detection of fever in pigs
Auteur(s): 
J. Dewulf, F. Koenen, H. Laevens, A. de Kruif
Samenvatting: 
The measurement of the body temperature in pigs is conventionally done by means of rectal temperature measurement using a thermometer. However, this is a time-consuming activity and in most cases, the method can hardly be put into practice feasible. Therefore, alternative methods for a reliable, fast and practical measurement of the body temperature are searched for. To evaluate the suitability of infrared thermometry, a method by which body surface temperature is recorded, an experiment was set up to assess whether it is possible to predict the rectal temperature based on the body surface temperature. Therefore, the body surface temperature of the ear, feet, side and anus was measured in 12 weaner pigs during 45 consecutive days. These temperatures were compared to daily-recorded rectal temperatures. The results clearly demonstrate that, although there is a significant correlation between most of the measured parts of the body surface temperature and the rectal temperature, no reliable predictions can be made for the rectal temperature. Therefore it can be concluded that infrared thermometry is not a good alternative for the detection of fever in pigs.
Volledige tekst: 
pp 373-379
Voor de praktijk

73 (1) 58-62

Titel: 
De wetgeving in België met betrekking tot de hondenagressieproblematiek
Auteur(s): 
R. DE MEESTER, A. MEUL
pp 58-62
Voor de praktijk

73 (1) 53-57

Titel: 
Het afscheuren van de navelstreng bij kalveren
Auteur(s): 
G. HOFLACK, J. LAUREYNS, A. DE KRUIF
pp 53-57
Voor de praktijk

73 (1) 44-52

Titel: 
Integrated dairy herd health management as the basis for prevention
Auteur(s): 
A. DE KRUIF, G. OPSOMER
Samenvatting: 
The traditional role of the veterinarian as the healer of individual sick cows has been complemented by the delivery of integrated health programmes concentrating on the prevention of diseases and the performance of the dairy herd. Modern animal health care requires excellent housing facilities and a close cooperation between a competent veterinarian and a skilled farmer/manager. An integrated herd health programme plays a key role in preventing diseases. This will improve animal health and welfare and guarantee a high quality and wholesomeness of foods from animal origin. Nevertheless medicines remain necessary, but must be administered under strict controlled conditions.
Volledige tekst: 
pp 44-52
Voor de praktijk

73 (3) 194-201

Titel: 
Ervaringen en verwachtingspatroon van hondeneigenaars bij de aanschaf van een hond
Auteur(s): 
R. DE MEESTER, H. VAN BREE, J.H. SAUNDERS, F. COOPMAN
pp 194-201
Voor de praktijk

73 (3) 188-193

Titel: 
Reptielen en de wet
Auteur(s): 
D. VANCRAEYNEST, F. PASMANS, E. VAN TILBURGH
pp 188-193
Voor de praktijk

73 (5) 344-350

Titel: 
Mogelijkheden voor de behandeling van hypercortisolisme bij hond en kat
Auteur(s): 
S. BHATTI, S. DAMINET
Samenvatting: 
Bij spontaan hypercortisolisme (syndroom van Cushing) wordt het dier chronisch blootgesteld aanovermatige hoeveelheden endogeen cortisol. Dit is een frequent gediagnosticeerde endocriene aandoeningbij de hond en is bij de kat vrij zeldzaam. De keuze van de behandeling van hypercortisolisme hangt nietalleen af van de oorzaak (hypofyse- of bijnierschorstumor), maar ook van de ervaring van de dierenarts.Verschillende behandelingsmethoden zijn mogelijk, zoals medicamenteuze therapie of gesofisticeerdechirurgie. De meest aangewezen behandelingsmethoden zullen worden besproken.
Volledige tekst: 
pp 344-350
Voor de praktijk

Pagina's