Permanente vorming

Nederlands

82 (1) pp 44-50

Titel: 
“Pituitary pars intermedia dysfunction” bij het paard: belangrijke aandachtspunten en recente ontwikkelingen
Auteur(s): 
B. BROUX, L. LEFÈRE, G. VAN LOON
Samenvatting: 
“Pituitary pars intermedia dysfunction” (PPID), vroeger vooral bekend onder de naam“Cushing’s disease”, is een veel voorkomende aandoening bij oudere paarden. Omdat het aantaloudere paarden de laatste decennia stijgt, wordt ook PPID steeds vaker gediagnosticeerd. Recentonderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in het ontstaan van de ziekte en een verbetering vandiagnostische testen en behandelingsmogelijkheden. Dit artikel beschrijft de pathofysiologie en deklinische symptomen, evenals de recentste ontwikkelingen betreffende de diagnose en behandelingvan PPID.
Volledige tekst: 
pp 44-50
Permanente vorming

82 (2) pp 91-96

Titel: 
Computertomografie voor de detectie van longnodulen bij de hond
Auteur(s): 
K. KROMHOUT, A. WOUTERS, I. GIELEN
Samenvatting: 
Computertomografi e is de laatste jaren meer en meer beschikbaar in de diergeneeskunde. Eenbelangrijke toepassing is de detectie van longnodulen bij kankerpatiënten. Het vroegtijdig opsporenis essentieel voor het bepalen van de therapie en de prognose van de ziekte. In dit artikel worden hetgebruik, de meerwaarde en de beperkingen van deze beeldvormingstechniek beschreven.
Volledige tekst: 
pp 91-96
Permanente vorming

82 (4) pp 225-233

Titel: 
Tenosynovitis van de sesamschede bij het paard: diagnostiek en behandeling
Auteur(s): 
M. JORDANA, A. MARTENS, M. OOSTERLINCK, K. VANDERPERREN, F. PILLE
Samenvatting: 
Clinici worden vaak geconfronteerd met kreupele paarden die een opzetting van desesamschede vertonen. De sesamschede is echter een relatief complexe synoviale structuur diediverse uitdagingen biedt op het gebied van diagnostiek en behandeling van letsels. In dit artikelwordt een overzicht gegeven van de diagnostische en therapeutische aspecten van niet-infectieuzetenosynovitis van de sesamschede.
Volledige tekst: 
pp 225-233
Permanente vorming

82 (3) pp 155-161

Titel: 
Longlobtorsie bij de hond
Auteur(s): 
Y. BAEUMLIN, V. BAVEGEMS, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 
Longlobtorsie wordt niet frequent gezien bij honden maar uitstel van diagnose en behandeling leidt tot een levensbedreigende situatie. Door de draaiing van de lob ter hoogte van haar basis, wordt de bloedtoevoer afgesnoerd en de bronchus toegesnoerd. Gepredisponeerde rassen zijn grote hondenrassen met een diepe thorax, zoals de Afghaanse windhond, hoewel ook bij verschillende kleine hondenrassen gevallen worden vastgesteld. Meestal treedt acute ademnood op, hoewel dit niet bij alle gevallen van longlobtorsie gezien wordt. De oorzaak is meestal idiopathisch (spontaan). Secundaire gevallen worden beschreven bij patiënten met pleurale effusie of met een voorgeschiedenis van recente (thorax)chirurgie. De behandeling is altijd chirurgisch en bestaat uit lobectomie van de aangetaste longlob. De prognose na chirurgie wordt beïnvloed door eventuele onderliggende pathologieën. In dit artikel worden het voorkomen, de pathofysiologie, de klinische symptomen, de beeldvormingstechnieken en de chirurgische behandeling van longlobtorsie bij de hond beschreven.
Volledige tekst: 
pp 155-161
Permanente vorming

Pagina's