Permanente vorming

Nederlands

77 (1) 47-50

Titel: 
TTA of Tibial Tuberosity Advancement – een nieuwe techniek voor de chirurgische behandeling van voorste kruisbandruptuur bij de hond
Auteur(s): 
A. BERGENHUYZEN, Y. SAMOY, B. VAN RYSSEN, D. VAN VYNCKT, G. VERHOEVEN, P. VERLEYEN, K. VERMOTE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 47-50
Permanente vorming

77 (2) 113-118

Titel: 
Beoordeling en behandeling van valgus- en varusdeviaties bij het veulen
Auteur(s): 
A. MARTENS, T. LEVET, J. SAUNDERS, F. PILLE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 113-118
Permanente vorming

77 (3) 187-189

Titel: 
Aandachtspunten bij het opsporen van BVDV-dragers
Auteur(s): 
J. LAUREYNS
Samenvatting: 
Het opsporen en elimineren van drager-runderen zijn een zeer belangrijke peiler van de boviene viralediarree (BVD)-controle. Er schuilen in de opsporing verschillende mogelijkheden tot fouten waardoor eenpermanente drager niet of niet tijdig geruimd wordt. Men mag niet te snel besluiten dat er geen permanentedrager meer aanwezig is op het rundveebedrijf. Er kunnen fouten in de opsporing geslopen zijn of er kan nade eradicatie opnieuw virus van buiten het bedrijf binnengebracht zijn.
Volledige tekst: 
pp 187-189
Permanente vorming

77 (4) 269-271

Titel: 
Moleculaire diagnostiek van infectieziekten bij gezelschapsvogels en reptielen
Auteur(s): 
A. MARTEL, F. PASMANS
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 269-271
Permanente vorming

77 (5) 335-341

Titel: 
Verbeterde tumoridentificatie, -prognose en -therapieopvolging met immunohistochemie
Auteur(s): 
K. CHIERS, G. VERCAUTEREN, R. DUCATELLE
Samenvatting: 
Immunohistochemie is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van specifieke antistoffen om eiwittente visualiseren in histologische weefselsneden. Tijdens de tumorprogressie treden mutaties op die vaakaanleiding geven tot een abnormale expressie van eiwitten. Ze worden geassocieerd met onder andere kwaadaardigheid,een invasief/metastaserend vermogen en de overlevingstijd van de patiënt. Deze “tumormerkers”zijn dan ook onmisbaar geworden in de tumordiagnostiek. Sommige merkers bepalen ook de gevoeligheidvan de tumor voor (chemo)therapie.
Volledige tekst: 
pp 335-341
Permanente vorming

77 (6) 435-441

Titel: 
Diagnosestelling van ovarieel restsyndroom bij hond en kat
Auteur(s): 
A. VAN SOOM, B. VAN GOETHEM, T. RIJSSELAERE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 435-441
Permanente vorming

78 (1) 56-61

Titel: 
Boosaardige catarraal koorts, een wolf in schaapskleren
Auteur(s): 
B. PARDON, H. NOLLET, S. MAES, P. DEPREZ
Samenvatting: 
De laatste jaren wordt in verschillende Europese landen een stijgende incidentie van boosaardige catarraalkoorts (BCK) bij runderen gemeld. De ziekte werd vroeger gekenmerkt door een lage morbiditeit en eenhoge mortaliteit, maar tegenwoordig worden ook uitbraken met hoge morbiditeit en mortaliteit beschrevenin diverse Europese landen, waaronder ook België en Nederland. Deze evolutie maakt van BCK een aandoeningmet mogelijk grote financiële gevolgen voor de veehouder.In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis van BCK met bijzondere aandacht voorde epidemiologie, de diagnostiek en de preventie van de ziekte.
Volledige tekst: 
pp 56-61
Permanente vorming

78 (2) 121-129

Titel: 
Magnetische resonantie bij de detectie van intracraniale letsels bij drie katten
Auteur(s): 
K. Kromhout, I. Gielen, A. Van Caelenberg, L. Van Ham, H. van Bree
Samenvatting: 
Magnetische resonantie (MR) wordt de laatste jaren meer en meer aangewend in de diergeneeskunde.Een belangrijke toepassing is de hulp bij het diagnosticeren van hersenaandoeningen bij kleine huisdieren.Drie gevallen bij katten met neurologische aandoeningen worden besproken en aan de hand van de interpretatievan MR-beelden wordt het gebruik van MR bij de detectie van intracraniale letsels gedocumenteerd.
Volledige tekst: 
pp 121-129
Permanente vorming

78 (3) 196-200

Titel: 
Een schatting van de directe kosten veroorzaakt door maagdarmnematoden- en leverbotinfecties bij melkvee in Vlaanderen
Auteur(s): 
J. CHARLIER, M. SANDERS, J. VERCRUYSSE
Samenvatting: 
Het doel van deze studie was om de directe kosten te schatten veroorzaakt door maagdarmworm- en leverbotinfectiesbij de Vlaamse melkveepopulatie. Via een studie en interpretatie van vakliteratuur werdenvoor elke infectie de populatie ‘at risk’, de prevalentie van productielimiterende infecties, de effecten op dedierlijke productie, de geldwaarde van dierlijke producten en de frequentie en gemiddelde kost van een anthelminthischebehandeling bepaald. Vervolgens werden deze elementen geïncorporeerd in een rekenblad enwerd voor elke infectie de jaarlijkse veroorzaakte kost berekend. De jaarlijkse kost veroorzaakt door maagdarmwormenwerd geschat op € 10.719.909 of € 38 per volwassen koe. De jaarlijkse kost veroorzaakt door leverbotwerd geschat op € 8.270.765 of € 30 per volwassen koe.Hoewel deze cijfers geenszins kunnen geïnterpreteerd worden als de gemiddelde kost bij een geïnfecteerddier, vormen ze een indicatie van het relatieve belang van de ziekte. De resultaten van deze studie onderstrepenhet nut om beide infecties op te nemen in diergezondheidsprogramma’s.
Volledige tekst: 
pp 196-200
Permanente vorming

78 (4) 276-281

Titel: 
Echografie van de ovaria bij het varken: een praktisch hulpmiddel bij het bepalen van het inseminatietijdstip
Auteur(s): 
E. DE JONG, C. VANDERHAEGHE, A. LOPÈZ-RODRÍGUEZ, P. SIMOENS, A. VAN SOOM, A. DE KRUIF, D. MAES
Samenvatting: 
Echografie wordt sinds de jaren `90 frequent gebruikt in de varkenshouderij, vooral om drachtigheid ofeventuele afwijkingen ter hoogte van de baarmoeder vast te stellen bij zeugen. Echografie kan echter ook zeerinteressant zijn om de ovaria in beeld te brengen. Dit kan door de sonde rectaal in te brengen maar het is ookmogelijk via transabdominale weg. Door de eierstokken vóór de eerste inseminatie bij gelten of in de periodena het spenen bij zeugen regelmatig te onderzoeken, kan men het ovulatietijdstip schatten en aldus het meestgeschikte inseminatietijdstip bepalen. Dit is vooral belangrijk op bedrijven met vruchtbaarheidsproblemenwaarbij de bronstcontrole en het inseminatieschema niet optimaal verlopen. Het echografisch onderzoek vande ovaria laat eveneens toe om andere afwijkingen ter hoogte van de ovaria, zoals cysteuze ovariële follikelsof inactieve ovaria aan te tonen. Een echografisch onderzoek kan een belangrijk bijkomend hulpmiddel zijnbij het optimaliseren van het inseminatieschema of bij het diagnosticeren van ovariële afwijkingen.
Volledige tekst: 
pp 276-281
Permanente vorming

Pagina's