Permanente vorming

Nederlands

83(6) pg 321-325

Titel: 
Afname en invriezen van epididymaal hengstensperma
Auteur(s): 
K. ROELS, B. LEEMANS, C. VERVERS, J. GOVAERE, M. HOOGEWIJS, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
De extragonadale spermareserves bevinden zich in de epididymis en de vas deferens. Deze spermatozoazijn fertiel en kunnen gebruikt worden in een laatste poging om fertiele spermatozoa van eenterminaal zieke of stervende hengst te bewaren. Epididymides worden verzameld via routinecastratie.Na gekoeld transport van de testikels en de epididymides worden de spermatozoa via retrograde flushingof via de flotatiemethode verzameld. Met een retrograde flushingtechniek wordt er een hogereopbrengst van spermacellen bekomen dan met de flotatiemethode. Epididymale spermatozoa wordeningevroren via standaardprotocollen.
Volledige tekst: 
pp 321-325
Permanente vorming

83(5) pg 263

Titel: 
Boviene sarcosporidiosis of eosinofiele myositis?
Auteur(s): 
L. VANGEEL, K. HOUF, P. GELDHOF, R. DUCATELLE, J. VERCRUYSSE, K. CHIERS
Samenvatting: 
Tijdens de post-mortemkeuring en het versnijden van een rund worden grijsgroene ovalespierletsels vaak als sarcosporidiosis bestempeld, terwijl de morfologische diagnose bovieneeosinofiele myositis is. Deze verwarring in terminologie kan niet alleen financiële implicatieshebben, maar leidt ook tot het invoeren van incorrecte gegevens in Europese databanken. Ditartikel vat de huidige kennis samen omtrent Sarcocystis en boviene eosinofiele myositis bij hetrund, als pleidooi voor een correct gebruik van de terminologie.
Volledige tekst: 
pp 263-267
Permanente vorming

83(4) 193-201

Titel: 
Castratie bij het paard: technieken en complicaties
Auteur(s): 
A. MARTENS, T. VAN BERGEN
Volledige tekst: 
pp 193-201
Permanente vorming

83 (3) 133-142

Titel: 
Pericardiale effusie bij de hond
Auteur(s): 
L. Vlerick, V. Bavegems, M. De Ridder, P. Smets, H. de Rooster
Samenvatting: 
   
Volledige tekst: 
pp 133-142
Permanente vorming

2014 (2) 91-96

Titel: 
Elleboogaandoeningen bij de volwassen hond
Auteur(s): 
B. VAN RYSSEN
Volledige tekst: 
pp 91-96
Permanente vorming

82 (6) pp 363-369

Titel: 
Vaginale cytologie bij de teef: een miskende techniek?
Auteur(s): 
E. Wydooghe, A. Van Soom, T. Rijsselaere
Samenvatting: 
Vaginale cytologie bij de teef is gemakkelijk uit te voeren in de praktijk, de staalname is vrij eenvoudig en het is een relatief goedkope techniek met vele toepassingsmogelijkheden. Doordat de resultaten bovendien snel beschikbaar zijn, kan het praktijkdierenartsen helpen bij het beoordelen en het opvolgen van het cyclusstadium van een teef. Vaginale cytologie kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals het voorspellen van het exacte partustijdstip, het bevestigen van een (ongewenste) dekking en het vaststellen van vaginitis, verlengde loopsheid, ovarieel restsyndroom, problemen post partum of vaginale neoplasie. Het optimale moment van dekking of inseminatie kan niet met vaginale cytologie bepaald worden en dient te worden uitgevoerd door middel van vaginoscopie en/of progesteronbepaling. 
Volledige tekst: 
pp 363-369
Permanente vorming

82 (5) pp 299-308

Titel: 
Anorexie en ileus bij konijnen
Auteur(s): 
M. Slabbekoorn, A. Van Caelenberg, K. Hermans
Samenvatting: 
Een konijn is erg gevoelig voor anorexie en ileus. Dit zijn dan ook veel voorkomende ziektetekenen waarmee het dier bij de dierenarts wordt aangeboden. Anorexie en ileus zijn nauw met elkaar verbonden. Anorexie veroorzaakt ileus en ileus veroorzaakt anorexie. Een konijn met deze problemen moet behandeld worden als een spoedgeval. Anorexie leidt bij konijnen, door hun specifiek metabolisme, snel tot hepatische lipidose. Ook enterotoxemie ten gevolge van dysbacteriose kan voorkomen bij anorexie. Het is van groot belang de oorzaak van het probleem vast te stellen. Röntgenfoto’s zijn daarbij onmisbaar. De behandeling varieert naargelang de oorzaak. Het belangrijkste is om stress en pijn te reduceren. Vervolgens moet men proberen het gastro-intestinale stelsel op gang te brengen door vers, vezelrijk voedsel aan te bieden, te dwangvoederen, het abdomen te masseren en eventueel oraal paraffineolie te geven. Indien er geen obstructie aanwezig is, is het aangewezen prokinetica toe te dienen. Chirurgische interventie kan nodig zijn in geval van obstructie. Ondanks de gereserveerde prognose kan mits een vroege diagnose en een juiste behandeling herstel bekomen worden.
Volledige tekst: 
pp 299-308
Permanente vorming

76 (3) 222-224

Titel: 
Hygiënische aspecten bij de introductie van nieuw fokmateriaal op een varkensbedrijf
Auteur(s): 
R. DUCATELLE, F. VAN IMMERSEEL
Samenvatting: 
De moderne selectiebedrijven van fokvarkens hebben meestal een hoge sanitaire status. Toch zijn er hygiënischerisico’s verbonden aan het introduceren van nieuw fokmateriaal op een varkensbedrijf. Aangekochte fokvar -kens kunnen (latent) besmet zijn met een infectieus agens waar op niet gecontroleerd wordt op het bedrijf vanherkomst, of ze kunnen besmet raken met om het even welk infectieus agens tijdens het transport. Aangekochtefokvarkens die een SPF (specified pathogen free) -status of minimal disease status hebben, zijn niet immuun te -gen de infectieuze agentia die op de SPF-lijst staan en kunnen eventueel ernstig ziek worden als ze in contactkomen met één van deze pathogenen op het bedrijf van bestemming. Daar om moeten nieuw aangekochte fokvar -kens bij aankomst in quarantaine gehouden worden. Van tevoren moet de quarantainestal grondig gereinigd enontsmet worden.
Volledige tekst: 
pp 222-224
Permanente vorming

76 (5) 369-372

Titel: 
Risicoanalyse in de Diergeneeskunde
Auteur(s): 
J. DEWULF
Samenvatting: 
Meer en meer wordt de methodologie van risicoanalyse toegepast in de diergeneeskunde en de veterinairevolksgezondheid. Risicoanalyse wordt gebruikt om beslissingen over complexe biologische systemen,met als doel de risico’s voor mens en/of dier te beheersen, te ondersteunen en het beslissingsproces te objectiveren.In de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een welomschreven methodologie waarbij ineerste instantie het gevaar en de mogelijke dragers ervan worden geïdentificeerd en een welomschrevenrisicovraag wordt vooropgesteld. Vervolgens wordt het volledige productieproces beschreven en wordt eeninschatting gemaakt van de kans dat iets zou misgaan en ook de consequenties daarvan. Op basis van dezeinformatie worden vervolgens maatregelen opgesteld die moeten toelaten om het risico te beheersen. Entenslotte is er aandacht voor de communicatie omtrent het risico en de maatregelen die genomen moetenworden met alle betrokken partijen.
Volledige tekst: 
pp 369-372
Permanente vorming

76 (6) 448-451

Titel: 
Echografisch onderzoek van de maag bij het paard in de praktijk
Auteur(s): 
G. VAN LOON
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 448-451
Permanente vorming

Pagina's