Overzichtsartikel(en)

Nederlands

70 (3) 188-196

Titel: 
Behandelingsmethoden van luchtzakmycose bij het paard
Auteur(s): 
L. ARNAERTS, M. STEENHAUT, A. MARTENS
pp 188-196
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 180-187

Titel: 
Het somatisch celgetal van de melk: een diagnostish middel om mastitis op te sporen?
Auteur(s): 
H. LAEVENS, H. DELUYKER, G. OPSOMER, S. DEVLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 180-187
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 172-179

Titel: 
Veterinair gebruikte bèta-lactam antibiotica: activiteit en resistentie
Auteur(s): 
P. BUTAYE, L. DEVRIESE, F. HAESEBROUCK
pp 172-179
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 162-171

Titel: 
De lymfocyten van het varken, meer dan alleen maar helper T-cellen, cytotoxische T-cellen en B-cellen
Auteur(s): 
W. VAN DEN BROECK, E. COX, B. M. GODDEERIS
pp 162-171
Overzichtsartikel(en)

70 (4) 291-297

Titel: 
Scanning elektronenmicroscopische (SEM) observatie van biologische en niet-biologische preparaten in hoog- en laagvacuüm
Auteur(s): 
W. VAN DEN BROECK, B. DE PAUW
pp 291-297
Overzichtsartikel(en)

70 (4) 279-290

Titel: 
Parasitaire infecties bij vissen: een praktisch overzicht met nadruk op diagnose en behandeling
Auteur(s): 
T. MAES, A. DECOSTERE
pp 279-290
Overzichtsartikel(en)

70 (4) 271-278

Titel: 
Biologische varkensteelt: mogelijkheden en moeilijkheden
Auteur(s): 
S. MILLET, G. P. J. JANSSENS, M. HESTA, R. DE WILDE
pp 271-278
Overzichtsartikel(en)

70 (5) 362-370

Titel: 
De beheersing van Salmonella-infecties in de varkenshouderij met betrekking tot de voedselveiligheid
Auteur(s): 
N. NOLLET, D. MAES, L. DE ZUTTER, M. VERDONCK, A. DE KRUIF, J. VAN HOOF
pp 362-370
Overzichtsartikel(en)

70 (5) 354-361

Titel: 
In vitro fertilisatie bij het varken
Auteur(s): 
G. HOFLACK, B. MATEUSEN, D. MAES, A. VAN SOOM, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 354-361
Overzichtsartikel(en)

70 (5) 344-353

Titel: 
Embryotransplantatie bij het varken
Auteur(s): 
G. HOFLACK, B. MATEUSEN, D. MAES, A. VAN SOOM, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 344-353
Overzichtsartikel(en)

Pagina's