Overzichtsartikel(en)

Nederlands

69 (4) 249-257

Titel: 
Overerving van spastische parese, normale en afwijkende spronghoeken en hun onderling verband bij het Belgische Witblauwe ras
Auteur(s): 
F. COOPMAN, L. PEELMAN, A. VAN ZEVEREN
pp 249-257
Overzichtsartikel(en)

69 (4) 246-248

Titel: 
Bartonella in het nieuws
Auteur(s): 
L. DEVRIESE, F. HAESEBROUCK, A. DECOSTERE
pp 246-248
Overzichtsartikel(en)

69 (4) 234-245

Titel: 
De oestrische cyclus en de vruchtbare periode van de teef
Auteur(s): 
H. VERMEIRSCH
pp 234-245
Overzichtsartikel(en)

69 (5) 323-333

Titel: 
De meest voorkomende erfelijke afwijkingen bij het Belgische Witblauwe vleesvee
Auteur(s): 
F. COOPMAN, L. PEELMAN, A. VAN ZEVEREN
pp 323-333
Overzichtsartikel(en)

69 (5) 311-316

Titel: 
Trichinellose in België en Europa: een stand van zaken
Auteur(s): 
S. GEERTS, F. VERCAMMEN
pp 311-316
Overzichtsartikel(en)

69 (5) 298-310

Titel: 
Scintigrafie in de diergeneeskunde in het spoor van de humane toepassing
Auteur(s): 
K. PEREMANS, R. DIERCKX, F. VERSCHOOTEN, P. DE BONDT, G. SLEGERS, H. VAN BREE
pp 298-310
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 445-457

Titel: 
Houden van "bijzondere dieren" en "bijzondere dieren" houden
Auteur(s): 
A. DECOSTERE
pp 445-457
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 422-430

Titel: 
Nieuwe ontwikkelingen in de cryopreservatie van embryo's bij grote huisdieren
Auteur(s): 
A. VAN SOOM, V. DE BACKER, A. DE KRUIF
pp 422-430
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 412-421

Titel: 
Bèta-glucanen als immunostimulantia en als adjuvantia
Auteur(s): 
S. VANCAENEGHEM, E. COX, P. DEPREZ, S. ARNOUTS, B. M. GODDEERIS
pp 412-421
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 197-203

Titel: 
Caniene herpesvirus infecties
Auteur(s): 
S. VAN GUCHT, H. NAUWYNCK, M. PENSAERT
pp 197-203
Overzichtsartikel(en)

Pagina's