Adverteren

Het plaatsen van advertenties in het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift wordt opgevolgd door het advertentiebureau Mediaservice (Diestsevest 40, B-3000 Leuven).

Voor de tarievenlijst klikt u door op “Tarieven 2021", U komt er ook meer te weten over het lezerspubliek en de oplage van ons tijdschrift.

Voor meer informatie en voor het concreet regelen van het plaatsen van advertenties, neemt u contact op met Dhr. Philippe Persoons(+32 (0) 16 28 63 30) of met Mevr. Lies Loens (+32 (0) 16 28 63 33). Mailen kan naar info@mediaservice.be

Nederlands