2018 - 87 (4)

Overzichtsartikel(en)

 • N. VANDER ELST, E. MEYER
  Potentiële therapeutische toepassing van bacteriofagen en faag-afgeleide endolysinen als alternatieve behandeling van boviene mastitis
  pp 181-186 - abstract - PDF icon Art01in Eng.pdf
 • J. BOKMA, J. DEWULF, P. DEPREZ, B. PARDON
  Risicofactoren voor antibioticumgebruik bij voedselproducerende dieren: ziektepreventie en socio-economische factoren als drijfveer?
  pp 188-200 - abstract - PDF icon Art02inEng.pdf

Casuïstiek(en)

 • E. ROYAUX, S. GUILHERME
  De diagnose en behandeling van instabiliteit van de lumbosacrale wervelkolom ten gevolge van discospondylitis bij een hond
  pp 201-206 - abstract - PDF icon Art03inEng.pdf
 • E. ODENT, S. MARYNISSEN, E. STOCK, S. VANDENABEELE, I. VAN DE MAELE, S. DAMINET
  Diabetes mellitus en hypercortisolisme bij een kat
  pp 207-215 - abstract - PDF icon Art04inEng.pdf
 • L. SONCK, M. HASPENSLAGH, R. DUCATELLE
  Atypisch junctioneel melanocytoma met pagetoïde spreiding bij een jong paard
  pp 216-219 - abstract - PDF icon Art05inDutch.pdf
 • L. RASMUSSEN, K. VANDERPERREN, E. PAULUSSEN, G. VAN LOON, J. H. SAUNDERS, E. RAES
  Multifocale osteomyelitis en abdominale abcesvorming bij een warmbloedveulen
  pp 220-227 - abstract - PDF icon Art06inEng.pdf

Permanente vorming

 • A. GARMYN, M. VERLINDEN
  Cytologie bij zangvogels: een nuttige diagnostische tool
  pp 228-236 - abstract - PDF icon Art07Dutch.pdf

Uit het verleden

 • L. DEVRIESE, J. BOUCKAERT
  Diergeneeskundige kennis in de lekenpraktijk: handschrift Bouckaert anno 1880
  pp 237-239 - abstract - PDF icon Art08inDutch.pdf