2006 - 75 (4)

Overzichtsartikel(en)

 • F. HAESEBROUCK, D. VANCRAEYNEST, K. HERMANS, B. CATRY, P. BUTAYE, A. DECOSTERE
  Methicillineresistente Staphylococcus aureus-stammen bij dieren: een gevaar voor de gezondheid van dier en mens?
  pp 254-261 - abstract - PDF icon art75401.pdf
 • A. RAVELINGIEN
  Xenotransplantatie: Een update van de veiligheid van het gebruik van varkens als brondieren voor transplantatie
  pp 262-268 - abstract - PDF icon art75402.pdf

Origine(e)l(e) artikel(en)

 • P.H. HEUPERMAN, H. DE ROOSTER, K. CHIERS
  Prevalentie van testistumoren bij de hond in Vlaanderen
  pp 269-278 - abstract - PDF icon art75403.pdf
 • P. VYT, J. HOMMEZ
  Vergelijking van antimicrobiële gevoeligheid van Brachyspira hyodysenteriae met het klinisch effect van behandeling
  pp 279-285 - abstract - PDF icon art75404.pdf

Casuïstiek(en)

 • K. VAN DER MEULEN, A. CAIJ, K. SMETS, H. NAUWYNCK
  Equien coïtaal exanthema bij een merrie in België
  pp 286-289 - abstract - PDF icon art75405.pdf

Voor de praktijk

 • B. HANSSENS, K. HERMANS
  De zwartstaartprairiehond (cynomys ludovicianus) in de dierenartsenpraktijk
  pp 290-299 - abstract - PDF icon art75406.pdf
 • B. HANSSENS, A. VAN CAELENBERG, K. HERMANS
  Ziekten van de zwartstaartprairiehond (cynomys ludovicianus)
  pp 300-305 - abstract - PDF icon art75407.pdf

Kort

 • A. MARTEL, P.A. FONTEYNE, K. CHIERS, A. DECOSTERE, F. PASMANS
  Nasaal Nannizziopsis vriesii granuloma bij een ameiva hagedis (Ameiva chaitzami)
  pp 306-307 - abstract - PDF icon art75408.pdf