2004 - 73 (6)

Wetenschappelijk standpunt

 • F.J. VAN SLUIJS
  Kan de homeopathie de toets der wetenschap doorstaan ?
  pp 360-364 - abstract

Thema

 • S. DE VLIEGHER, G. OPSOMER, L. DE MEULEMEESTER, A. DE KRUIF
  Het droogzetten van melkvee: met of zonder antibiotica ?
  pp 365-372 - abstract
 • G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
  Het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien: wat met de voeding ?
  pp 374-384 - abstract
 • G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
  Hoe kan het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien in de praktijk het best gebeuren ?
  pp 384-395 - abstract

Overzichtsartikel(en)

 • M. HOOGEWIJS, J.L.J. GOVAERE, L. PAIJMANS, E. VAN HOVE, R. DEUCHANDE, A. DE KRUIF
  Tweelingdracht bij de merrie
  pp 396-406 - abstract
 • C. DELESALLE, R. A. LEFEBVRE, J. A. J. SCHUURKES, P. CLAES, P. DEPREZ
  Serotonine: casus incognitus voor het paard ?
  pp 407-419 - abstract

Voor de praktijk

 • P. HEYLEN, K. DESMET, P. VYT, D. GEVAERT
  Bevestiging van de ziektegeschiedenis van isosporose bij 10-18 dagen oude biggen door coprologisch routineonderzoek
  pp 420-423 - abstract - PDF icon art73607.pdf
 • E. VINCK, H. VINCK, B. CAGNIE, D. CAMBIER
  De fotodynamische behandeling van een oppervlakkig plaveiselcelcarcinoom van de neusspiegel bij een kat
  pp 424-428 - abstract - PDF icon art73608.pdf