2000 - 69 (2)

Overzichtsartikel(en)

  • D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
    Enzoötische pneumonie bij varkens - deel 2: behandeling en controle
    pp 101-107 - abstract
  • G. VAN DE WALLE
    Diepe pyodermie bij de Duitse Herder
    pp 80-86 - abstract
  • L. ARNAERTS, M. STEENHAUT
    Luchtzakmycose bij het paard
    pp 87-93 - abstract
  • D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
    Enzoötische pneumonie bij varkens - Deel 1: de ziekte
    pp 94-100 - abstract

Origine(e)l(e) artikel(en)

  • E. Claerebout, J. Agneessens, D. Demeulenaere, J. Vercruysse
    CONTROL OF HELMINTH DISEASES ON DAIRY CATTLE FARMS IN FLANDERS/ RESULTS OF A QUESTIONNAIRE SURVEY
    pp 108-115 - abstract - PDF icon art69211.pdf

Casuïstiek(en)

  • I. Putcuyps, S. Schoofs, K. Feyten, T. Maenhout
    PRIMARY SPLENIC TORSION IN THE DOG: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
    pp 116-120 - abstract - PDF icon art69212.pdf
  • A. Martens, M. Steenhaut, L. Vlaminck, F. Pille, K. Sercu, A. De Moor
    SURGICAL TREATMENT OF A SYNOVIAL HERNIA OF THE TIBIOTARSAL JOINT IN A HORSE
    pp 121-124 - abstract - PDF icon art69213.pdf

Voor de praktijk

  • G. OPSOMER, H. LAEVENS, A. DE KRUIF
    Een uniforme ziekteregistratie op rundveebedrijven als hulpmiddel voor diergeneeskundig epidemiologisch onderzoek
    pp 125-129 - abstract

Actualiteit

  • Weesgeneesmiddelen
    pp 59-61 - abstract
  • Hoogpathogene aviaire influenza
    pp 62-63 - abstract

Thema

  • J. MAINIL
    Wegwijs in de vele benamingen van de veelvormige pathogeen Esherichia coli
    pp 64-67 - abstract
  • D. PIERARD, S. LAUWERS
    Klinische aspecten en epidemiologie van infecties met O157 en niet-O157 verocytotoxineproducerende E. coli (VTEC) bij de mens
    pp 68-71 - abstract
  • A. V. TUTENEL, K. HOUF, L. DE ZUTTER, J. URADZINSKI, D. PIERARD, M. UYTTENDAELE, J. VAN HOOF
    Voorkomen van enterohemorragische coli bij Belgische runderen
    pp 72-75 - abstract
  • L. Bauwens, W. De Meurichy, F. Vercammen
    ISOLATION OF ESCHERICHIA COLI O157 FROM ZOO ANIMALS
    pp 76-79 - abstract - PDF icon art69206.pdf