2005 - 74 (1) s

74 (1)s 54-63

Title: 
Toegepast veterinair epidemiologsich onderzoek in de diergeneeskunde en de volksgezondheid (Dutch)
Author(s): 
K. MINTIENS, H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF, D. MAES
Full text: 
pp 54-63
Review(s)

74 (1)s 46-53

Title: 
Gerandomiseerde klinische veldstudies in de veterinaire epidemiologie (Dutch)
Author(s): 
D. MAES, K. MINTIENS, H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF
Full text: 
pp 46-53
Review(s)

74 (1)s 35-45

Title: 
Observationele studies en risicofactorenanalyse (Dutch)
Author(s): 
J. DEWULF, D. MAES, K. MINTIENS, H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO
Full text: 
pp 35-45
Review(s)

74 (1)s 27-34

Title: 
Diagnostische testen: validatie, interpretatie en de gevolgen op de besluitvorming (Dutch)
Author(s): 
D. VERLOO, J. DEWULF, D. MAES, K. MINTIENS, H. LAEVENS, F. BOELAERT
Full text: 
pp 27-34
Review(s)

74 (1)s 14-26

Title: 
Beschrijvende veterinaire epidemiologie (Dutch)
Author(s): 
F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF, D. MAES, K. MINTIENS, H. LAEVENS
Full text: 
pp 14-26
Review(s)

74 (1)s 3-13

Title: 
Inleiding tot de veterinaire epidemiologie: historiek, doel, basisprincipes en interpretatie (Dutch)
Author(s): 
H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF, DE. MAES, K. MINTIENS
Full text: 
pp 3-13
Review(s)