Review(s)

English

70 (3) 188-196

Title: 
Behandelingsmethoden van luchtzakmycose bij het paard (Dutch)
Author(s): 
L. ARNAERTS, M. STEENHAUT, A. MARTENS
pp 188-196
Review(s)

70 (3) 180-187

Title: 
Het somatisch celgetal van de melk: een diagnostish middel om mastitis op te sporen? (Dutch)
Author(s): 
H. LAEVENS, H. DELUYKER, G. OPSOMER, S. DEVLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 180-187
Review(s)

70 (3) 172-179

Title: 
Veterinair gebruikte bèta-lactam antibiotica: activiteit en resistentie (Dutch)
Author(s): 
P. BUTAYE, L. DEVRIESE, F. HAESEBROUCK
pp 172-179
Review(s)

70 (3) 162-171

Title: 
De lymfocyten van het varken, meer dan alleen maar helper T-cellen, cytotoxische T-cellen en B-cellen (Dutch)
Author(s): 
W. VAN DEN BROECK, E. COX, B. M. GODDEERIS
pp 162-171
Review(s)

70 (4) 291-297

Title: 
Scanning elektronenmicroscopische (SEM) observatie van biologische en niet-biologische preparaten in hoog- en laagvacuüm (D)
Author(s): 
W. VAN DEN BROECK, B. DE PAUW
pp 291-297
Review(s)

70 (4) 279-290

Title: 
Parasitaire infecties bij vissen: een praktisch overzicht met nadruk op diagnose en behandeling (Dutch)
Author(s): 
T. MAES, A. DECOSTERE
pp 279-290
Review(s)

70 (4) 271-278

Title: 
Biologische varkensteelt: mogelijkheden en moeilijkheden (Dutch)
Author(s): 
S. MILLET, G. P. J. JANSSENS, M. HESTA, R. DE WILDE
pp 271-278
Review(s)

70 (5) 362-370

Title: 
De beheersing van Salmonella-infecties in de varkenshouderij met betrekking tot de voedselveiligheid (Dutch)
Author(s): 
N. NOLLET, D. MAES, L. DE ZUTTER, M. VERDONCK, A. DE KRUIF, J. VAN HOOF
pp 362-370
Review(s)

70 (5) 354-361

Title: 
In vitro fertilisatie bij het varken (Dutch)
Author(s): 
G. HOFLACK, B. MATEUSEN, D. MAES, A. VAN SOOM, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 354-361
Review(s)

70 (5) 344-353

Title: 
Embryotransplantatie bij het varken (Dutch)
Author(s): 
G. HOFLACK, B. MATEUSEN, D. MAES, A. VAN SOOM, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 344-353
Review(s)

Pages