2013 - 82 (5)

Volume 82 (2013), nr.5

82 (5) pp 310-313

Abstract: 
Paper in Dutch
Full text: 
pp 310-313
Question and answer

82 (5) pp 299-308

Title: 
Anorexie en ileus bij konijnen (Dutch)
Author(s): 
M. Slabbekoorn, A. Van Caelenberg, K. Hermans
Abstract: 
Paper in Dutch, no abstract in English
Full text: 
pp 299-308
Continuing professional development

82 (5) pp 283-297

Title: 
Vlees eten, mag dat wel? Voorgeschiedenis van het hedendaagse vegetarisme (Dutch)
Author(s): 
L.A. Devriese
Abstract: 
Paper in Dutch, no abstract in English
Full text: 
pp 283-297
Veterinary past

82 (5) pp 275-281

Title: 
Bilateral osteochondritis dissecans of the lateral trochlear ridge in a young Rottweiler
Author(s): 
N. Smits, I. Gielen, L. Mosselmans, W. Dingemanse, T. Bosmans, E. Van der Vekens, B. Van Ryssen
Abstract: 
In this case report, a young Rottweiler is described that suffered from bilateral osteochondritis dissecans of the talus. The signalment, history and clinical signs were typical for this condition, but atypically, the lateral trochlear ridges were affected. Due to the large size of the fragments, the prognosis was reserved. However, one year after surgery, the clinical outcome was surprisingly good. The left and right trochlear ridges seemed to be filled up with osseous material.
Full text: 
pp 275-281
Case report(s)

82 (5) pp 265-272

Title: 
Impact of noise pollution on sea mammals
Author(s): 
M. Doom, P. Cornillie, I. Gielen, J. Haelters
Abstract: 
Miljoenen jaren geleden migreerden de voorouders van de huidige walvissen (Cetacea) van zee naar land. Deze evolutionaire gebeurtenis vergde ingrijpende morfologische aanpassingen. Voorpoten veranderden in flippers, achterpoten werden rudimentair en de neusgaten verplaatsten zich naar dorsaal op de schedel om als spuitgat te fungeren. Ook de zintuigen ondergingen drastische adaptaties. Gezien het zicht op grote diepte en in troebel water zeer beperkt is, rekenen walvissen op andere zintuigen dan het zicht om te navigeren, foerageren, jagen, communiceren met soortgenoten, etc. De productie en perceptie van geluidsgolven werden cruciaal voor het voortbestaan van deze wonderbaarlijke schepselen van de zee. Sommige soorten ontwikkelden zelfs echolocatie, gebaseerd op de natuurkundige principes van de geluidsleer, als bijkomend hulpmiddel om obstakels onder water te lokaliseren. Het spreekt voor zich dat elke verstoring van het gehoormechanisme levensbedreigend kan zijn voor deze dieren. Onderzoek naar het effect van geluidspollutie door menselijke activiteit op het mariene leven vraagt een multidisciplinaire aanpak. Een accurate berichtgeving van deze onderzoeksresultaten aan de beleidsmakers is cruciaal om de meest kwetsbare walvisachtigen te beschermen.
Full text: 
pp 265-272
Review(s)

82 (5) pp 259-264

Title: 
Staphylococcus hyicus infections in pigs
Author(s): 
D. Maes, T. Vandersmissen, E. de Jong, F. Boyen, F. Haesebrouck
Abstract: 
Staphylococcus hyicus is the causative agent of exudative epidermitis, an important skin disease in pigs. The classical form is characterized by general dermatitis and epidermitis without pruritis and by dehydration and death. This form of the disease mainly occurs in pigs younger than eight weeks. Localized forms with lesions at the eartips, the head, the flanks and the other extremities also occur, especially in pigs older than six weeks. Toxins produced by S. hyicus, together with predisposing factors causing skin lesions are important for the development of clinical symptoms. The clinical symptoms and lesions are typical, but the isolation of the bacterium from the lesions is necessary to confirm the diagnosis. The treatment entails fluid therapy, the topical use of antiseptics and the use of antimicrobials. Control is based on the prevention of skin lesions, the optimization of the housing conditions, stable climate and nutrition, and the application of sanitary and hygienic measures in the stables to lower the infection pressure.
Full text: 
pp 259-264
Review(s)

82 (5) pp 243-256

Title: 
New insights into an old problem: mastitis revisited - Part 1- literature review
Author(s): 
Y.H. Schukken, S. Piepers, R.N. Zadoks, S. De Vliegher
Abstract: 
Mastitis is an important disease of dairy cattle. The disease has been around for a long time. Still, in the last decades, major changes in the understanding of the epidemiology and pathobiology of the disease have occurred. In this paper, the major changes in the understanding of bovine mastitis that have taken place in the last decade, are discussed. These major changes include molecular diagnostics, mathematical modeling, immune respons, infection and inflammation in the transition period, mastitis in heifers and infection and inflammation caused by coagulase negative Staphylococci.
Full text: 
pp 243-256
Theme: Mastitis revisited