88 (4) pp 241

Title: 
Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerkingtool van ILVO voor de varkenshouderij
Author(s): 
A. VAN DEN BROEKE, S. DE SMET
Full text: 
pp 241-242
In practice