88 (3) pp 175

Title: 
Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek in de varkenshouderij
Author(s): 
I. CHANTZIARAS, J. VAN MEENSEL, S. DE SMET, D. MAES, S. MILLET
Full text: 
pp 175-176
In practice