85 (4) pg 175

Title: 
Frequency estimation of disease-causing mutations in the Belgian population of some dog breeds - Part 1: shepherds
Author(s): 
E. BECKERS, M. VAN POUCKE, L. RONSYN, L. PEELMAN
Abstract: 

Om gerichter fokadvies te kunnen geven, werd de frequentie geschat van alle ziekteveroorzakendemutaties die bekend waren bij de start van de studie en potentieel relevant zijn voor een aantal hondenrassendie relatief populair zijn of waarvan de genetische diversiteit in België laag tot middelmatig laag is. Deresultaten voor de Duitse herder, Mechelse herder, Lakense herder, groenendaeler, Tervurense herder,Australische herder en bordercollie worden hier besproken. Aandoeningen met een frequentie hooggenoeg om deze routinematig te genotyperen voor fokprogramma’s zijn (1) “multidrug resistance 1”en “hereditary cataract” voor de Australische herder, (2) degeneratieve myelopathie voor de Duitseherder, de Mechelse herder en de groenendaeler en (3) “collie eye anomaly” voor de bordercollie. Dehyperuricosurie-mutatie, beschreven bij de Duitse herder, werd in deze studie niet aangetroffen bij ditras, maar werd volgens de auteurs wel voor het eerst vastgesteld bij de Mechelse herder.

Full text: 
pp 175-184
Theme