83(5) pg 225

Title: 
Antimicrobial resistance prevalence among pathogenic and commensal Escherichia coli from food-producing animals in Belgium
Author(s): 
I. CHANTZIARAS, J. DEWULF, F. BOYEN, B. CALLENS, P. BUTAYE
Abstract: 

In dit artikel worden gedetailleerde studies over antimicrobiële resistentie van commensale E. colibij varkens, runderen, pluimvee en vleeskalveren en pathogene E. coli bij varkens en runderenin België beschreven voor 2011. Bij commensale E. coli-isolaten van pluimvee en vleeskalverenwerd een hogere prevalentie van antimicrobiële resistentie vastgesteld dan bij isolaten van varkensen runderen. Vijftig procent van de E. coli-isolaten van vleeskuiken was resistent tegen ten minstevijf antimicrobiële middelen, terwijl 61% van de isolaten van runderen gevoelig was voor allegeteste antibiotica. Daarentegen vertoonden pathogene E. coli-isolaten van runderen een uitgebreidresistentieprofiel, met resistentie tegen tien of meer antimicrobiële middelen bij meer dan de helft vande isolaten. De resultaten zijn niet significant verschillend van de resultaten van eerder gepubliceerdestudies over commensale bacteriën bij varkens en vleeskuikens in België, hoewel er verschillendemethoden van bemonstering en gevoeligheidstesten werden gebruikt.

Full text: 
pp 225-233
Theme: antimicrobial use and resistance in food-producing animals