81 (3) pp 174-182

Title: 
Profylactische gastropexie bij de hond: een overzicht van de chirurgische technieken
Author(s): 
S. DAVID, B. VAN GOETHEM, A. RUBIO-GUZMAN, H. DE ROOSTER
Abstract: 

Article in Dutch, no abstract in English

Full text: 
pp 174-182
Continuing professional development