79 (4) 247-258

Title: 
Het gebruik van glucogene precursoren in de voeding van hoogproductief melkvee (Dutch)
Author(s): 
M. HOSTENS, P. BOSSAERT, S. COOLS, A. DE KRUIF, G. OPSOMER
Abstract: 

Paper in Dutch

Full text: 
pp 247-258
Review(s)