79 (3) 227-234

Title: 
Het teratoom bij gezelschapsdieren (Dutch)
Author(s): 
B. VAN GOETHEM, S. SANSEN, M. TSHAMALA, H. DE ROOSTER
Abstract: 

Paper in Dutch

Full text: 
pp 227-234
Continuing professional development