77 (5) 282-290

Title: 
De pathogenese en kliniek van ketonemie en leververvetting bij hoogproductieve melkkoeien (Dutch)
Author(s): 
P. BOSSAERT, S. COOLS, H. VAN LOO, J. LEROY, A. DE KRUIF, G. OPSOMER
Abstract: 

Paper in Dutch

Full text: 
pp 282-290
Theme