76 (6) 410-416

Title: 
De invloed van de hokbezettingsdichtheid bij vleesvarkens op productie, gezondheid en welzijn (Dutch)
Author(s): 
J. DEWULF, F. TUYTTENS, L. LAUWERS, G. VAN HUYLENBROECK, D. MAES
Abstract: 

Paper in Dutch

Full text: 
pp 410-416
Review(s)