75 (6) 429-435

Title: 
Borrelia burgdorferi-infecties bij het paard (Dutch)
Author(s): 
H. MOYAERT, H. DE WILDE, A. DECOSTERE, F. HAESEBROUCK
Full text: 
pp 429-435
Theme