75 (6) 401-407

Title: 
Instroomenquête van studenten van het eerste jaar bachelor in de diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Dutch)
Author(s): 
V. STEENHAUT, P. DEPREZ, A. DE KRUIF, P. SIMOENS
Full text: 
pp 401-407
Topical Interest