75 (5) 348-352

Title: 
Beroepsaansprakelijkheid in de geneeskunde en in de diergeneeskunde: een beknopte vergelijking (Dutch)
Author(s): 
H. CLAASSENS, S. DE VLIEGHER
Full text: 
pp 348-352
Theme