75 (5) 344-347

Title: 
Beroepsaansprakelijkheid van de dierenarts: de wettelijke basis (Dutch)
Author(s): 
S. DE VLIEGHER, M. VERDONCK, H. CLAASSENS, A. DE KRUIF
pp 344-347
Theme