75 (4) 254-261

Title: 
Methicillineresistente Staphylococcus aureus-stammen bij dieren: een gevaar voor de gezondheid van dier en mens? (Dutch)
Author(s): 
F. HAESEBROUCK, D. VANCRAEYNEST, K. HERMANS, B. CATRY, P. BUTAYE, A. DECOSTERE
Full text: 
pp 254-261
Review(s)