74 (6) 420-431

Title: 
Antivirale behandeling van rinotracheïtisvirus, immunodeficiëntievirus en leukemievirus infecties bij de kat (Dutch)
Author(s): 
E. NEIRINCKX, B. GARRÉ, H. NAUWYNCK, S. CROUBELS, P. DE BACKER, K. VAN DER MEULEN
Full text: 
pp 420-431
Review(s)