74 (5) 375-383

Title: 
De rol van de dierenarts in de moderne varkenshouderij (Dutch)
Author(s): 
D. MAES
pp 375-383
In practice