74 (3) 169-181

Title: 
Grote en kleine geschiedenis van de infectieziekten en micro-organismen (Dutch)
Author(s): 
J. MAINIL, E. DE GRAEF
Full text: 
pp 169-181
Veterinary past