74 (1)s 54-63

Title: 
Toegepast veterinair epidemiologsich onderzoek in de diergeneeskunde en de volksgezondheid (Dutch)
Author(s): 
K. MINTIENS, H. LAEVENS, F. BOELAERT, D. VERLOO, J. DEWULF, D. MAES
Full text: 
pp 54-63
Review(s)