74 (1) 65-76

Title: 
Het varken als model voor het humaan gastro-intestinaal onderzoek (Dutch)
Author(s): 
E. VAN HAVER, M. OSTE, C. VAN GINNEKEN
Full text: 
pp 65-76
Review(s)