73 (6) 384-395

Title: 
Hoe kan het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien in de praktijk het best gebeuren ? (Dutch)
Author(s): 
G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 384-395
Theme