73 (6) 374-384

Title: 
Het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien: wat met de voeding ? (Dutch)
Author(s): 
G. OPSOMER, S. DE VLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 374-384
Theme