73 (6) 365-372

Title: 
Het droogzetten van melkvee: met of zonder antibiotica ? (Dutch)
Author(s): 
S. DE VLIEGHER, G. OPSOMER, L. DE MEULEMEESTER, A. DE KRUIF
pp 365-372
Theme