73 (6) 360-364

Title: 
Kan de homeopathie de toets der wetenschap doorstaan ? (Dutch)
Author(s): 
F.J. VAN SLUIJS
pp 360-364
Scientific viewpoint