73 (1) 53-57

Title: 
Het afscheuren van de navelstreng bij kalveren (Dutch)
Author(s): 
G. HOFLACK, J. LAUREYNS, A. DE KRUIF
pp 53-57
In practice