72 (2) 144-149

Title: 
Macrolide en lincosamide antibiotica: activiteit, resistentie en actueel diergeneeskundig gebruik
Author(s): 
A. MARTEL, L. DEVRIESE, V. MEULENAERE, A. DECOSTERE, F. HAESEBROUCK
pp 144-149
In practice