70 (5) 332-336

Title: 
De diergeneeskundige opleiding te Antwerpen wil objectief beoordeeld worden (Dutch)
Author(s): 
A. HOUVENAGHEL, E. KNOORS, F. VAN DEN BOGAERT, A. WEYNS
pp 332-336
Topical Interest