70 (3) 162-171

Title: 
De lymfocyten van het varken, meer dan alleen maar helper T-cellen, cytotoxische T-cellen en B-cellen (Dutch)
Author(s): 
W. VAN DEN BROECK, E. COX, B. M. GODDEERIS
pp 162-171
Review(s)