69 (6) 441-444

Title: 
Het onderzoek van dekhengsten: een opfrissertje (Dutch)
Author(s): 
F. VERSCHOOTEN, P. DEPREZ, T. DE CLERCQ, H. NOLLET, G. VAN LOON, C. DELESALLE, L. LEFERE, J. SAUNDERS
pp 441-444
In practice