69 (4) 218-228

Title: 
1,25 dihydroxyvitamine D3 - deel 1: structuur, werking en biologische effecten (Dutch)
Author(s): 
Y. VAN DER STEDE , E. COX, B.M. GODDEERIS
pp 218-228
Theme