69 (2) 68-71

Title: 
Klinische aspecten en epidemiologie van infecties met O157 en niet-O157 verocytotoxineproducerende E. coli (VTEC) bij de mens
Author(s): 
D. PIERARD, S. LAUWERS
pp 68-71
Theme