69 (2) 64-67

Title: 
Wegwijs in de vele benamingen van de veelvormige pathogeen Esherichia coli (Dutch)
Author(s): 
J. MAINIL
pp 64-67
Theme