69 (2) 125-129

Title: 
Een uniforme ziekteregistratie op rundveebedrijven als hulpmiddel voor diergeneeskundig epidemiologisch onderzoek
Author(s): 
G. OPSOMER, H. LAEVENS, A. DE KRUIF
pp 125-129
In practice