85 (3) pg 141

Titel: 
“Thunder Measure Vet Device”: een praktische en objectieve methode om de lichaamsconditie van melkvee te schatten
Auteur(s): 
T. DEWAELE, M. VAN EETVELDE, G. VERTENTEN, G. OPSOMER
Samenvatting: 

Het op regelmatige tijdstippen bepalen van de lichaamsconditie van koeien is in de modernemelkveehouderij een belangrijk instrument om het nutritionele management van de dieren teoptimaliseren. De ‘Thunder Measure (TM) Vet Device’ werd door Ingenera SA, Zwitserlandontwikkeld om op een objectieve en eenvoudige manier de conditie of “body condition score”(BCS) bij melkkoeien te bepalen. Aan de hand van een smartphone-applicatie gekoppeld aan eenlasertoestel wordt een analyse gemaakt van drie foto’s van de dorsale zijde van het dier, bijvoorbeeldin de voedergang. In dit onderzoek werden de correlatie en de herhaalbaarheid van de TMVetDevice berekend in vergelijking tot de conventionele BCS-bepaling en de ultrasonografischbepaalde “backfat thickness” (BFT). De conventionele BCS werd gemeten door een dierenartservaren in het bepalen van de conditie van melkkoeien en drie minder ervaren studenten diergeneeskunde.Bij dezelfde koeien werd de lichaamsconditie ook bepaald aan de hand van de BFT.De resultaten bekomen via het gebruik van de TM-Vet Device waren slechts matig gecorreleerdmet de BFT (r=0,38; P<0,001), maar vertoonden een hoge correlatie met de BCS bepaald door deervaren dierenarts (r=0,82; P<0,001). Bovendien was er een goede overeenkomst tussen de resultatenbekomen met behulp van TM-Vet Device en deze bekomen door de ervaren dierenarts. Erwerd een grote variatie gezien in de BCS bepaald door de studenten, waardoor ook de correlatiemet de TM-Vet Device sterk varieerde van r=0,23 (P<0,05) tot r=0,74 (P<0,001). De herhaalbaarheidvan de TM-Vet Device-methode was met 91% zeer hoog. Enkel door de dierenarts ervarenin het scoren van de BCS (93%) en met de bepaling van de BFT (96%) werd een hogere herhaalbaarheidbereikt. Bij magerdere dieren werd een overschatting gezien van de BCS gemeten metbehulp van de TM-Vet Device in vergelijking met de BCS waargenomen door de ervaren dierenarts,maar deze nam af naarmate de door de dierenarts toegekende conditie toenam.Het eenvoudig gebruik en de betrouwbaarheid van de resultaten laten toe te stellen dat deTM-Vet Device een plaats kan krijgen in het management van een hoogproductief melkveebedrijf.

Volledige tekst: 
pp 141-149
Origine(e)l(e) artikel(en)