85 (2) pg 78

Titel: 
Radiografisch en echografisch onderzoek van de slokdarm bij het paard
Auteur(s): 
K. PALMERS, E. VAN DER VEKENS, E. PAULUSSEN, MT. PICAVET, B. PARDON, G. VAN LOON
Samenvatting: 

In deze studie worden de radiografische en echografische bevindingen van de slokdarm bij tien gezondepaarden beschreven. Bij contrastradiografie varieerde de vorm van de slokdarm over de lengteaster hoogte van de borstingang tussen de paarden. Twee van de tien paarden vertoonden stase van contrastter hoogte van de borstingang gedurende meerdere minuten na de toediening van een groot volumecontrast met een slokdarmsonde. Op echografie was de wanddikte van de niet-uitgezette slokdarm2.6 ± 0.3 mm met significante verschillen naar gelang de metingsplaats. Het dilateren van de slokdarmmet een sonde, een bolus water of krachtvoer, resulteerde in een dunnere wanddikte en vergemakkelijktede meting met minder variatie. Na het opgieten van een bolus water was er stase te zien ter hoogtevan de borstingang bij vijf van de tien paarden. Het echografisch beoordelen van de slokdarmmotiliteitter hoogte van de borstingang leek het betrouwbaarst door de passage van een krachtvoerbolus teevalueren. Stase ter hoogte van de borstingang veroorzaakt door het opgieten van een bolus vloeistofis niet abnormaal en de peristaltische golf volgend op een slikbeweging heeft een positieve invloed opde transittijd van een bolus.

Volledige tekst: 
pp 078-086
Origine(e)l(e) artikel(en)