82 (6) pp 350-355

Titel: 
Gebruik van buccale-eilandflaptechniek van angularis oris voor de reconstructie van een terugkerend gehemeltedefect bij een kat
Auteur(s): 
J. Defoor, T. Bosmans, M. Doom, I. Schwarzkopf, H. de Rooster
Samenvatting: 

Een zeven maanden oude, mannelijke, gecastreerde Europese korthaar werd aangeboden omwille van een terugkerend gespleten gehemelte, dat eerder door de eigen dierenarts reeds tweemaal chirurgisch gecorrigeerd werd. Voor de derde correctie werd gebruik gemaakt van een faryngeale overlappende flap maar opnieuw trad dehiscentie op. Uiteindelijk werd de buccaleflaptechniek van de angularis oris, zoals die beschreven is bij de hond, gebruikt. De flap kon zonder spanning over het defect gebracht worden en een goede vascularisatie was zichtbaar gedurende de hele procedure. Omwille van de opgetreden zwelling van de intraorale weefsels op het einde van de ingreep werd intraveneus dexamethasone toegediend. Bijna onmiddellijk na deze injectie kreeg de kat een cardiorespiratoire stilstand en overleed kort daarna. 

Volledige tekst: 
pp 350-355
Casuïstiek(en)