82 (6) pp 319-326

Titel: 
Nieuwe ontwikkelingen van een oude aandoening: mastitis onder de loep - Deel 2 - Praktijkgevallen en conclusies
Auteur(s): 
Y.H. Schukken, R.N. Zadoks, S. Piepers, S. De Vliegher
Samenvatting: 

Mastitis is een aandoening die al lange tijd bij melkvee van groot belang is. Toch zijn er in de loop der jaren veel veranderingen opgetreden in het inzicht in de epidemiologie en pathobiologie van deze aandoening. In dit artikel worden drie casestudies besproken, waarbij enkele recente ontwikkelingen in de aandoening naar voren komen. De casestudies zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van melkveebedrijven in de VS waar gegevens van de mastitisuitbraken nauwkeurig verzameld werden. De resultaten uit zowel het literatuuroverzicht als de casestudies worden besproken en de belangrijkste conclusies worden geformuleerd.

Volledige tekst: 
pp 319-326
Thema: Mastitis onder de loep